Inspectie komt met hard oordeel over verpleeghuis Bezuidenhout

Door Harry van der Pol
DEN HAAG – De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de Haagse zorginstelling Cato hard op de vingers getikt voor misstanden in woonzorgcentrum Bezuidenhout. Bij een controle in december 2013 voldeden de verpleegafdelingen op tal van punten niet aan de gestelde eisen. ‘Dit geeft een risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënten’, waarschuwt de Inspectie in het rapport dat onlangs naar buiten is gebracht.
Ondeskundig personeel, een gebrekkige controle op de medicatie, verkeerde dagbesteding, onvolledige cliëntendossiers en geen contract met een tandarts voor de verplichte mondzorg. Tijdens het aangekondigde bezoek op 6 december 2013 stuit de Inspectie op een waslijst aan tekortkomingen. Woonzorgcentrum Bezuidenhout van stichting Cato voldoet niet aan 26 van de 58 gestelde normen.  
Zo maakt de Inspectie zich zorgen om de deskundigheid van het verplegend personeel. Volgens het rapport hebben medewerkers geen of te weinig kennis voor de verzorging van dementerende ouderen:  ‘Volgens de behandelaren beheersen nog niet alle medewerkers in voldoende mate de psychogeriatrische problematiek waarmee ze te maken hebben op de afdeling’. 
 
Zelfgemaakte medicijnlijsten
Ook de medicatieveiligheid is op de verpleegafdelingen van Bezuidenhout niet gewaarborgd. Volledige lijsten van toegediende geneesmiddelen ontbraken tijdens de inspectie. Het rapport spreekt van ‘zelfgemaakte lijsten, kopie van vorige week, handmatige wijzigingen, toedienlijst en overzichtslijst komen niet overeen.’ En op de geopende flesjes oogdruppels, dranken en zalven in de verdeelwagens, stond de datum van openen niet altijd vermeld. Daarnaast zaten op de stamper van de medicijnverpulver restjes van geneesmiddelen. 
Op deze punten rond medicatieveiligheid eiste de Inspectie acuut maatregelen. Volgens het rapport heeft Cato hier binnen de gestelde vier weken aan voldaan. Voor de andere vastgestelde tekortkomingen heeft Cato zes maanden (tot 21 juli 2014) de tijd gekregen om met een oplossing te komen. 
 
Verbeterpunten doorgevoerd
Cato zegt dat veel ‘verbeteringen al zijn doorgevoerd’ en denkt ook alle andere problemen op tijd te kunnen verhelpen. ‘Wij zijn onmiddellijk aan de slag gegaan met de verbeterpunten om na een herhalingsbezoek de toets te kunnen afsluiten met een ‘voldoet aan de normen’ uitspraak’, zo laat Leny Houben, voorzitter Raad van Bestuur van Cato weten aan Omroep West. 
Onlangs kwam het andere verzorgingstehuis van Cato, het Carel van den Oeverhuis in Escamp, in opspraak na het overlijden van een hoogbejaarde bewoonster. Volgens familie is deze vrouw begin januari een ‘mensonwaardige’ dood gestorven door fouten van Cato tijdens de stervensbegeleiding. De nabestaanden spraken tegenover Omroep West ook van ondeskundig personeel en fouten bij de medicatie. Naar deze klachten heeft de Inspectiedienst een apart onderzoek ingesteld. Dit onderzoek loopt nog.