Inspectie beëindigt dwangsomtraject verpleeghuis Cato aan de Bezuidenhoutseweg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beëindigt het dwangsomtraject bij zorgaanbieder Cato (Den Haag). Cato kreeg de last onder dwangsom opgelegd omdat na meerdere verbetertermijnen en een aanwijzing de cliëntdossiers nog niet in orde waren. Dat is nu wel zo. Cato heeft binnen de gestelde begunstigingstermijn aan de vereisten voldaan.

In de cliëntdossiers worden de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënten genoteerd. Een volledig en up-to-date cliëntdossier is van belang om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten te kunnen begrijpen. Als de dossiers niet goed worden bijgehouden, kan dat leiden tot risico’s voor de cliëntveiligheid.

Cato is een organisatie met twee zorgcentra in Den Haag: Carel van den Oever en Bezuidenhout. De last onder dwangsom ging over deze twee locaties. Daarnaast biedt Cato thuiszorg.

Hoe nu verder?
Cato moest niet alleen de cliëntdossiers verbeteren. Ze moesten ook met andere verbetermaatregelen aan de slag. De IGZ blijft de vorderingen bij Cato nauwlettend in de gaten houden. Dat gebeurt onder meer met (on-)aangekondigde inspectiebezoeken.

Zie ook de eerdere nieuwsberichten ‘Last onder dwangsom voor Cato’ en ‘Aanwijzing voor Cato in Den Haag’.

Meer informatie
Cato Den Haag voldaan binnen begunstigingstermijn aan Last onder Dwangsom november 2016 15-12-2016 | PDF-document, 102 kB