Inschrijven buurttuinen

In Den Haag zijn er verschillende schooltuincomplexen met buurttuinen. Inwoners van Den Haag kunnen hier voor 1 seizoen een tuin huren. Inschrijving voor 2016 verloopt digitaal en start op 23 januari.

In de buurttuinen kunt u zelf groente, fruit en bloemen verbouwen. De gemeente verhuurt de tuinen van 15 maart tot 15 november. Er is een maximum van 1 tuin per huisadres. De tuinen zijn 15 m2.

Aanmelden buurttuin
De gemeente wil de inschrijving zo makkelijk mogelijk maken. Daarom vindt de aanmeldprocedure voor 2016 digitaal plaats. U hoeft niet meer in een lange wachtrij te staan. Iedere Hagenaar heeft een gelijke kans op een buurttuin. U kunt inschrijven vanaf 23 januari, tot en met 7 februari.

De inschrijving loopt als volgt:

 • U kunt opgeven op welk tuincomplex u het liefst (1e keuze) zou willen tuinieren. De aanmelding is een belangstellingsregistratie en geeft niet automatisch recht op een tuin.
 • Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot door een onafhankelijk persoon.
 • U kunt ook een 2e keuze invullen. Als u niet inloot op het tuincomplex van uw 1e keuze, bekijken wij of we u op uw 2e keuze kunnen plaatsen.
 • De gemeente behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren als daar zwaarwegende redenen voor zijn.
 • Buurttuinen die tijdens het seizoen, maar vóór 15 mei opnieuw beschikbaar komen, worden aangeboden aan uitgelote aanmeldingen.
 • Over het verloop van uw aanmelding krijgt u per mail bericht.

Kosten
De kosten voor het huren van een tuin zijn € 30 (in 2016). Daarnaast betaalt u € 4 voor de sleutel.

Voorwaarden
Als u een buurttuin wilt huren, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en inwoner van de gemeente Den Haag.
 • De aanmelding geldt pas als alle gegevens die gevraagd worden, ingevuld zijn.
 • U meldt zich persoonlijk aan met een geldig legitimatiebewijs (iemand anders kan u niet aanmelden).
 • U huurt maximaal 1 tuin per huisadres.
 • U houdt zich aan het Tuinreglement (PDF, 201 kB)

Locaties buurttuinen
Bekijk de buurttuinen op de kaart of lees waar de buurttuinen zijn.