Inschrijven buurttuinen 2019 in december

Inwoners van Den Haag kunnen van 15 maart tot 15 november een buurttuin huren op een van de schooltuincomplexen van de gemeente.

In een buurttuin kunt u zelf groente, fruit en bloemen verbouwen. Alle tuinen zijn 15 vierkante meter.

Tuinieren kost tijd
Een tuin onderhouden kost tijd. De tuinen zijn 15 vierkante meter groot en vragen al gauw zo’n 4 uur per week onderhoud. U gaat een verplichting aan om de tuin netjes bij te houden en dat wordt gecontroleerd.

Inschrijven voor 2019
Van 1 december tot 31 december 2018 kunt u zich weer aanmelden voor een tuin in 2019.

Kosten
De kosten voor het huren van een tuin zijn € 35 voor het seizoen 2019.

Voorwaarden
Als u een buurttuin wilt huren, gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder en inwoner van Den Haag.
 • Per huisadres kunt u 1 aanvraag doen.
 • U houdt zich aan het tuinreglement. Lees het reglement voordat u zich aanmeldt.
 • Bij de definitieve inschrijving heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig en moet u kunnen aantonen dat u woont op het opgegeven adres. Bijvoorbeeld met een brief waar uw adres op staat.

Procedure

 • Van 1 tot en met 31 december 2018 kunt u zich aanmelden voor een buurttuin voor 2019.
 • U kunt uw belangstelling aangeven voor 2 tuincomplexen (1e en 2e keuze).
 • Voor tuincomplexen waarvoor meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen wordt geloot. Deze loting is op 9 januari 2019.
 • Bij loting wordt uitgegaan van de 1e keuze. Als u uitgeloot bent voor het tuincomplex van de 1e keuze dan proberen wij u op de 2e tuin van uw keuzelijst te plaatsen. Wordt op de tuin van uw 2e keuze ook geloot? Dan kunt u niet meedoen aan deze loting. U kunt zich dan nog wel inschrijven op 1 van de overige tuincomplexen.
 • Per huisadres kan 1 buurttuin gehuurd worden.
 • De gemeente kan aanmeldingen weigeren als daarvoor zwaarwegende redenen zijn.
 • Buurttuinen die gedurende het seizoen tot 15 mei 2019 beschikbaar komen worden eerst aangeboden aan uitgelote aanmeldingen.
 • Over het verloop van uw aanmelding wordt u per e-mail geïnformeerd.
 • Alleen formulieren die helemaal zijn ingevuld worden in behandeling genomen.

Een gedachte over “Inschrijven buurttuinen 2019 in december”

 1. Goeden dag,
  Ik zou graag willen inschrijven voor buurttuinen 2020/2021
  Ik zie graag uw reactie.
  Met vriendelijke groet
  Salah hamham

Reacties zijn gesloten.