Ingrid van Engelshoven (D66) nieuwe stadsdeelwethouder

Sinds eind vorige week heeft Den Haag een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Zoals inmiddels gebruikelijk hebben de verschillende wethouders elk een stadsdeel toebedeeld gekregen. Ingrid van Engelshoven (D66) heeft de portefeuille met o.a. Onderwijs en het Stadsdeel Haagse Hout toebedeeld gekregen. Ingrid van Engelshoven

(1966) is sinds 12 mei 2007 voorzitter van D66. Zij is directeur van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Daarvoor was zij onder meer secretaris van de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Zij was in november 2006 kandidaat-Tweede Kamerlid. Klik hier voor een uitgebreide biografie.


De stadsdeelwethouder heeft als taak om elke 4 jaar een ontwerp-stadsdeelplan op te stellen, samen met bewoners, bedrijven en relevante organisaties. De stadsdeelwethouder stelt daarnaast jaarlijks, in samenspraak met bewoners, bedrijven en relevante organisaties een ontwerp-activiteitenprogramma op.


Kijk ook op:


Coalitieakkoord 2010-2014 (4259 Kb)
Coalitieakkoord samenvatting (35 Kb)
Financiële bijlage coalitieakkoord 2010-2014 (14 Kb)
Portefeuilleverdeling nieuw college Den Haag (8 Kb)