Informatiebijeenkomst voor VvE's in Bezuidenhout

Speciaal voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Den Haag organiseert de gemeentelijke VvE-balie een informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst krijgt u informatie over landelijke en gemeentelijke initiatieven, subsidies en projecten over woningonderhoud, energielabels, energiebesparing, veiligheid en binnenmilieu. Ook kunt u de gemeente laten weten wat u belangrijk vindt.

Wilt u goed voorbereid zijn op de jaarvergadering van uw VvE? Als u vragen hebt of meer wil weten over bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of de plannen van de gemeente voor de komende jaren? Kom dan langs! Voor uw idee; de gemeente werkt aan een fonds voor kleinere VvE’s en subsidie voor een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan. Voor de grotere VvE’s zullen we onder andere ingaan op de landelijke regelingen Investeringssubsidie Duurzame Energie en de Energiebespaarlening.

U bent van harte welkom op donderdag 4 februari 2016 om 19.30 uur in de Christus Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag.

De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur
  2. Welkomstwoord om 19.30 uur
  3. Presentatie van de VvE-balie gemeente Den Haag
  4. Gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen
  5. Sluiting uiterlijk 21.30 uur

Deelname aan deze avond is gratis. U hoeft zich niet aan- of af te melden. Bent u niet in de gelegenheid om te komen dan kunt u het verslag opvragen per email (vvebalie@xtra.nl) of bij Hilde Soutendijk op telefoonnummer 06-39436376 op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.

www.denhaag.nl/vvebalie