Huiskamerproject in wijkcentrum Johannes Camphuijsstraat

In Bezuidenhout is er afgelopen maand het huiskamerproject van start gegaan. Dit nieuwe project, een samenwerking van VÓÓR Welzijn en Florence, is een vorm van een laagdrempelige dagstructurering voor 55+bewoners van Haagse Hout.


Vraaggericht
Met een vaste groep (die de hele dag komt) van 6 personen en nog 6 personen die of alleen de ochtend of alleen de middag komen, hebben we een mooie start gemaakt!
In de huiskamer is er ruimte voor een gezellig praatje, een spelletje of een handwerkje en natuurlijk een gezamenlijke maaltijd!  De groep bepaalt wat er gedaan wordt, dus is het project volledig vraaggericht!


Informatie
Huiskamer Haagse Hout is iedere dinsdag geopend van 10:00 uur tot 15:00 uur in Buurtcentrum  Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ouderenwerker Denise van der Hulst, 070-3477297.