Huis ten Bosch veiligheids-gebied tijdens nucleaire top

Den Haag/Amsterdam – Naar aanleiding van de Nuclear Security Summit (NSS) die op 24 en 25 maart 2014 plaatsvindt in het World Forum in Den Haag, worden er veiligheidsrisicogebieden aangewezen en zullen er in het gehele land extra grenscontroles worden gehouden. Dit meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag.
Voor een veilig en ongestoord verloop van deze internationale top worden veiligheidsrisicogebieden aangewezen. Daarmee wordt het in die gebieden mogelijk om preventief strafrechtelijk op te treden wanneer er aanwijzingen zijn voor voorbereidingen van een terroristisch misdrijf. De aanwijzing is vrijdag in een Staatsblad gepubliceerd.
Voor de beveiliging van de deelnemers aan deze conferentie wordt gewerkt met een zogenoemd ringenstelsel. In een aantal vastgestelde aaneensluitende ringen worden maatregelen genomen ter bescherming van de veiligheid van de deelnemers.
Deze systematiek is niet alleen van toepassing op het World Forum en de Internationale Zone te Den Haag, maar ook op de hotels, de luchthavens, paleis Huis ten Bosch en op de wegen die tijdens de internationale top zullen worden gebruikt.
De selectie heeft plaatsgevonden op basis van dreiging en risico en is tot stand gekomen in overleg met het betrokken lokaal bevoegd gezag, de politie en het openbaar ministerie.
De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied draagt als onderdeel van het samenstel van veiligheidsmaatregelen bij aan de vermindering van de kans op aanslagen. Het maakt preventief strafrechtelijk optreden mogelijk als daar aanwijzingen toe zijn.
Met de aanwijzing van deze gebieden wordt de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen binnen de veiligheidsringen in aanloop naar en tijdens de conferentie verder verhoogd. De aanwijzing van de gebieden is van kracht voor de periode van 1 maart 2014 tot en met 1 april 2014.
Veiligheidsrisicogebieden:
– World Forum – Internationale Zone te Den Haag
– Aanrijdroute NSS
– Huis ten Bosch te Den Haag
– Huis ter Duin en de Hotels van Oranje te Noordwijk
– Kurhaus te Den Haag
– Toegevoegde gebieden rondom Luchthaven Schiphol
– Okura hotel te Amsterdam