HTM heeft zich voorbereid op de winter

Afgelopen twee winters heeft Nederland te maken gehad met extreem winterweer. Er viel in korte tijd zoveel sneeuw, dat het verkeer in grote delen van Nederland ontregeld was. Ook HTM werd hiermee geconfronteerd. Gedurende enkele dagen was het tram- en busverkeer ontregeld. Op basis van deze ervaringen, heeft HTM maatregelen getroffen om bij winterse omstandigheden beter voorbereid te zijn.

De belangrijkste maatregelen zijn:

– De inzet van extra (tram) pekelwagens om de rails sneeuwvrij te maken.
– Er is een aantal verwarmde wissels op strategische locaties geplaatst.
– De voorkant van de meeste trams is aangepast zodat er langer gereden kan worden.
– Vernieuwde afspraken met de Haagse Milieu Service en een andere externe partij om onze busroutes en halten ijs- en sneeuwvrij te houden. Daardoor kan HTM zich concentreren op het sneeuw- en ijsvrij houden van de rails, de wissels en de bovenleiding.
– Een verdubbeling van de eigen pekelzout voorraad.
– De mogelijkheid om in extreme situaties gebruik te maken van de pekelzout voorraad van de Haagse Milieu Service.

Tijdens extreem winterweer streeft HTM er naar bij iedere wijziging van de dienstregeling een update te sturen met de meest recente reisinformatie via de website, Mail Actueel en Twitter. De capaciteit van de server (website) is vergroot.

Aangepast sneeuwnet voor tram en RandstadRail.
De bussen rijden zo lang mogelijk door. HTM houdt het bus – en tramnetwerk zo lang mogelijk operationeel. Daarom blijft HTM bij ijzel of sneeuwval ook in de nachtelijke uren doorrijden met trams om het vastvriezen van wissels te voorkomen. Als echter blijkt dat het berijdbaar houden van het totale tramnet niet meer mogelijk is, kan HTM overgaan op een aangepast sneeuwnet. Dit houdt in dat HTM met trams en RandstadRail een zo volwaardig mogelijk maar wel uitgedund tramnet aanbiedt. De meeste verbindingen blijven in principe in stand. Om op uw plaats van bestemming te komen, moet u in sommige gevallen helaas één of meerdere keren extra overstappen. De routes van het uitgedunde tramnet zijn vanzelfsprekend onderhevig aan de omstandigheden op straat en kunnen daardoor tussentijds worden aangepast. Het sneeuwnet is niet van toepassing op de bussen; deze blijven zo lang mogelijk hun volledige route rijden.

Communicatie voor, tijdens en na sneeuwval
Goede reisinformatie voorafgaand, tijdens en na sneeuwval is voor reizigers heel belangrijk. Wij hopen dat wij door de maatregelen die wij genomen hebben beter in staat zijn u bij winterse omstandigheden te informeren over eventuele afwijkingen in de dienstregeling. De Consumentenlijn die normaal tijdens kantooruren bereikbaar is, wordt in geval van extreem weer langer opengesteld.

Hoe komt u op dit moment of tijdens de winterse omstandigheden aan de meest recente reisinformatie?
HTM website: www.htm.net Consumentenlijn 0900 – HTMINFO, 0900 – 4864636 ( € 0,10 per minuut) Vanaf jaardienst 2012 beschikbaar: QR-code in de abri. U wordt doorverwezen naar de mobiele website. HTM Mail Actueel. Aanmelden: klik hier Twitter @HTM_Reisinfo of klik hier voor de Twitter webpagina Facebook: HTMreisinfo ok klik hier voor de Facebook webpagina

Mobiele website: mobiel.htm.net Website OV9292: www.9292ov.nl Omroep West: https://www.westonline.nl/ of Westtekst: https://ttw.rtvwest.nl/

Met al deze voorbereidingen streeft HTM er naar u ook tijdens extreem winterweer een goede dienstverlening te bieden!

Indien u op deze berichtgeving wilt reageren kan dat via het reactieformulier van de Consumentenlijn:

Klik hier voor het reactieformulier.