Hoeveel statushouders wachten op een woning in Nederland?

Via een wettelijke procedure kunnen de vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen. Vluchtelingen met zo’n verblijfsvergunning zijn dan statushouders en kunnen in Nederland een leven opbouwen.

In Nederland zijn er op dit moment ongeveer ruim 10.000 vluchtelingen met een status die in aanmerking komen voor een woning. Als ze ergens in een gemeente een woning krijgen, is het de bedoeling dat zij een inburgeringscursus gaan volgen, gaan studeren en werken.