Hoe verder met de opknapbeurt Stationsgebied?

De voorgenomen plannen voor de upgrade van het hele gebied rond het station zijn niet van tafel en worden normaal voortgezet. Dit zal inhouden dat het station wordt vernieuwd, de fietsenstallingen uitgebreid en de openbare ruimte beter moet gaan aansluiten op het Beatrix kwartier.

Omdat het station een belangrijke schakel vormt met het Beatrix kwartier is het de gemeente Den Haag alles aan gelegen het gebied comfortabel te houden

Dus verbouwing station, verbetering omgeving en verbinding met het Beatrix kwartier lopen geen gevaar.