Hoe is het vervoer van en naar SoZA geregeld?

De vluchtelingen zullen met bussen naar en van SOZA vervoerd worden.