Het Stadsdeel vergadert een beetje onwennig: Waarom wordt het afval te vroeg buiten gezet?

HAAGSE HOUT – Het overleg vorige week tussen de stadsdeelcommissie Haagse Hout en bewoners van Mariahoeve en Bezuidenhout verliep onwennig en stroef. Een dreigend politiek steekspel werd snel afgekapt: “Niet in het stadsdeeloverleg, dat moet maar in de raad plaats vinden. Hier moeten zaken worden gedaan. Hoe gaat dat functioneren met inkomens die variëren van bijstand tot zes maal modaal?”
Er waren nogal wat klachten: aankondigingen ontbraken in openbare gebouwen, vergaderstukken waren te laat of niet ontvangen, de Welzijnsorganisatie reageert onvoldoende. De geplande sterktereductie bij bureau Overbosch van de politie is zorgelijk. Vertegenwoordigers van Marlot en Benoordenhout waren niet aanwezig. De ergernis van buurtbewoners over rondhangende jongeren op het Stuyvesantplein duurt nog steeds voort zonder dat een oplossing in zicht is. Voor het Haags Hopje op het Jan van Riebeeckplein is nog geen personeel gevonden terwijl dat per 1 november beloofd was. Het ouderenwerk is beneden de maat. Nadat de raadsleden zich voorgesteld hadden wilde stadsdeelwethouder Verkerk (VVD), op uitnodiging aanwezig, graag uitleggen wat zijn visie is op zijn rol en de zogeheten integrale stadsdeelbeschrijving. Dat wordt de basis voor het plan dat naar het college van burgemeester en wethouders gaat. Het is de foto van het gebied. Raadsleden en bewoners vroegen zich af waarom de wateroverlast in Bezuidenhout Oost nog steeds niet is aangepakt. Een jarenlang durend onderzoek is nog steeds niet afgerond. Het blijft maar voorkomen, ook in andere wijken van de stad. Gezamenlijk zal het Hoogheemraadschap Delfland worden uitgenodigd. Afwentelen op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners is te gemakkelijk. De normen en waarden discussie start met de hondenpoep in het Sophiepark. Tegen de verslonzing zijn plannen gemaakt, maar op korte termijn moet ook wat gebeuren. Gezamenlijk hebben bewoners opgeruimd, jongeren laten weer troep achter. De politie is een paar keer opgetreden en dat werkt wel. Een klantenpanel is in voorbereiding als onderdeel van het werkplan van de politie zodat in overleg kan worden bepaald waar de prioriteit moet worden gelegd. Verkerk: “De overheid kan het niet alleen, we moeten gezamenlijk optreden. Waarom wordt afval te vroeg op straat gezet? Auto’s staan steeds weer verkeerd geparkeerd. Hoe krijgen we dat weer in het gareel? Ik ben onaangenaam getroffen door de plannen om minder politiepersoneel in te zetten, dat leidt tot meer onveiligheid”. Raadsleden vragen zich af hoe de verdeling tussen stadsdelen moet worden gemaakt. Wethouder Verkerk belooft verslag te doen in het college van burgemeester en wethouders. Op de stadsdeelbeschrijving kan schriftelijk worden gereageerd. De volgende stadsdeel-commissievergadering wordt op 11 februari 2003 gehouden.