Heruitgifte erfpacht op verzoek

Loopt uw erfpachtrecht binnen 10 jaar af? Dan kunt u een verzoek tot heruitgifte indienen bij de gemeente.
Voor een heruitgifte op verzoek gelden dezelfde regels als bij de heruitgifte van erfpachtrechten. U kunt de gemeente om een aanbod tot heruitgifte vragen als de tijd tot de einddatum van uw erfpachtrecht minder is dan 15 jaar. Net als bij een heruitgifte worden de Algemene Bepalingen 1986 herz. 1993/2008 voor erfpacht van toepassing. Dit betekent onder meer dat er geen einddatum van erfpacht meer is. Daarom heet de erfpacht eeuwigdurend.
De gemeente bepaalt eerst of ze de grond gaat heruitgeven. Dit gebeurt via een stedenbouwkundige beoordeling. Zijn er geen bezwaren en loopt uw huidige recht binnen 10 jaar af? Dan kunt u een aanbieding verwachten.
Uw erfpacht loopt binnen 5 jaar af
Loopt uw erfpacht binnen 5 jaar af? U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
– De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat direct in en u gaat canon betalen.
– De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat direct in en u gaat een afkoopsom betalen.
– De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat in op de einddatum van uw oude recht en u gaat canon betalen.
– De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat in op de einddatum van uw oude recht en u gaat een afkoopsom betalen.
Uw erfpacht loopt tussen de 5 en 15 jaar af
Loopt uw erfpacht tussen de 5 en 15 jaar af? U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
– De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat direct in en u gaat canon betalen.
– De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat direct in en u gaat een afkoopsom betalen.
Erfpacht naar eigendom
Onder voorwaarden kan heruitgifte direct gevolgd worden door verkoop van de bloot eigendom van de gemeente. De erfpacht wordt dan vol eigendom.
Vervroegde heruitgifte