Herinrichting Openbare Ruimte Beatrixkwartier kan van start

Het college van burgemeester en wethouders is vandaag akkoord gegaan met het Voorlopig Ontwerp Openbare Ruimte Beatrixkwartier. Ook de Raam-overeenkomst tussen gemeente en private partijen in het Beatrixkwartier en de financiële onderbouwing van het Voorlopig Ontwerp Openbare Ruimte Beatrixkwartier zijn vastgesteld. Hiermee kan de uitwerking van de herinrichting van de openbare ruimte in het Beatrixkwartier van start gaan. Naar verwachting is het definitief ontwerp in 2003 gereed en daarna kan begonnen worden met de uitvoering van de deelgebieden. Het is de planning om in 2008 het gehele Beatrixkwartier gereed te hebben.