Herdenking Bombardement Bezuidenhout zondag 4 maart 2018

Stel je eens voor dat je moet vluchten voor bommen en dat bij terugkeer alleen een berg stenen nog herinnert aan je huis. Het overkwam de inwoners van het Bezuidenhout na het bombardement van 3 maart 1945. Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog legde dit bombardement de Haagse wijk in puin. Met als gevolg honderden doden, duizenden gewonden en ook duizenden daklozen. De bevrijding een paar maanden later voelde dubbel: vrijheid, maar zonder huis en buren.

Herdenking
Zondag 4 maart herdenkt het Bezuidenhout het bombardement. Er wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de slachtoffers en nabestaanden die hun dierbaren en vertrouwde omgeving verloren. Tijdens de herdenking, die wordt georganiseerd door de Stichting 3 maart’ 45, gaat speciale aandacht uit naar degenen die het bombardement hebben meegemaakt. De burgemeesters van Den Haag, Voorburg en Wassenaar leggen samen met een overlevende een krans.

Programma
Dit jaar vindt de herdenkingsdag plaats op zondag 4 maart 2018. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

10.00 uur: herdenkingsdienst
Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154

12.00 uur: kranslegging voor de slachtoffers
Juliana van Stolbergmonument, kruising Juliana van Stolberglaan en Koningin Marialaan

13.00 – 15.00 uur: lezing, herdenkingsconcert en samenkomst
Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1

Er wordt gezorgd voor busvervoer tussen de verschillende onderdelen en zitplaatsen tijdens de kranslegging. In het Koninklijk Conservatorium krijgen bezoekers broodjes, koffie en thee aangeboden.

Jaar van het verzet
Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2) heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. De herdenking en de activiteiten die rondom de herdenking georganiseerd worden besteden hier aandacht aan. In de bibliotheek Haagse Hout is in februari en maart een tentoonstelling ‘Bezuidenhout in verzet’ te zien en worden lezingen gegeven door de vrouw van een verzetsstrijder uit het Bezuidenhout. Op de herdenkingsdag is de tentoonstelling gedeeltelijk te zien in het Koninklijk Conservatorium, waar de lezing ook over enkele verzetsstrijders uit het Bezuidenhout gaat.

Voor meer informatie kunt u op www.bezuidenhout.nl/3maart45 terecht. Daar vindt u ook meer informatie over de andere activiteiten rondom de herdenking van het bombardement.