Bezuidenhoutse ondernemer: Help jij mee om het Bezuidenhoutfonds meer glans te geven?

DENK EN DOE MEE OP ZATERDAG 12 DECEMBER VAN 15.00 UUR TOT 17.00 UUR BIJ MIJS

 

Klik hier om je op te geven

Het bestuur van Bezuidenhoutfonds nodigt je uit om samen creatieve plannen te smeden. Zodat nog meer bewoners van Bezuidenhout een beroep doen op het fonds en ideeën voor de wijk uitvoering zullen hebben.

Anderhalf jaar geleden had de Bezuidenhoutse ondernemer Rob Velders een ‘glansrijk’ en simpel idee:

“In Bezuidenhout hebben we veel (kleine) ondernemers. Als al deze ondernemers nu een klein bedrag betalen (20 euro) dan hebben we een pot van 3000 euro waarmee we leuke projecten voor, en in de buurt Bezuidenhout uit kunnen voeren”.

Een prachtig plan, wat opgepakt is door een aantal betrokken ondernemers.

En toen?
Er is een bestuur en een groepje vrijwilligers actief geworden. Er is een Stichting opgericht, en een mooie website gemaakt www.bezuidenhoutfonds.nl. Er kwamen donaties binnen, van zowel ondernemers als vanuit Fonds1818. Er zijn richtlijnen opgesteld voor het toekennen van geld. Er kwamen aanvragen binnen voor steun van het Bezuidenhoutfonds. En er zijn projecten toegekend aan aanvragers.

En nu?
Nu nodigen wij jou, als betrokken Bezuidenhoutse ondernemer, uit om creatief mee te denken hoe ook in 2016 het Bezuidenhoutfonds een mooie bijdrage kan leveren aan onze leuke wijk.

Hoe zorgen we ervoor dat élke bewoner van de wijk weet wat het Fonds is? Hoe krijgen we nog meer leuke aanvragen? Hoe halen we nog meer donaties binnen, zodat we die projecten ook daadwerkelijk geldelijk kunnen ondersteunen? En wie wil daar een actieve rol bij spelen? Want hoe meer handen en hoofden, hoe meer resultaten.

Waar en wanneer?
Je wordt bij deze van harte uitgenodigd om mee te denken op zaterdagmiddag 12 december van 15.00 uur tot 17.00 uur in BIJ MIJS op de Laan van Nieuw Oostindie 100.
(Creatieve conceptstore Bij Mijs sponsert het Bezuidenhout Fonds door de workshopruimte gratis ter beschikking te stellen)

Denk mee en meld je aan via: contact@bezuidenhoutfonds.nl.

Graag tot ziens,

Namens bestuur en werkgroep Bezuidenhoutfonds,

Bernadette Vrijling (betrokken ondernemer, donateur en aanvrager van een ‘hondenspeeltuin’)