Helft bewoners Haagse Hout wil graag vrijwilligerswerk doen

Aan de slag in Haagse Hout!

Ruim de helft van de bewoners van Haagse Hout wil graag vrijwilligerswerk doen. Dat blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek van het stadsdeel. 51,6 % van de 370 ondervraagde bewoners geeft aan graag aan de slag te willen in de wijk. Uit het onderzoek blijkt ook dat de inwoners heel goed weten wat beter kan in hun buurt. Met stip op 1: handhaving van de opruimplicht voor hondenpoep.
Stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven is blij met alle reacties:
‘Ik ben heel blij dat de bewoners van Haagse Hout zo’n grote betrokkenheid hebben bij hun wijk. Haagse Hout is een prachtig stadsdeel maar alleen met de hulp van bewoners kunnen we dat zo houden.’

Verschillen tussen de wijken
Bewoners hebben in het onderzoek veel suggesties gedaan voor een betere buurt. In alle wijken staat de handhaving van hondenpoep op 1. Toch zijn er ook verschillen tussen de wijken. Wat valt het meest op?

Bezuidenhout (west)
17 mensen deden mee aan de enquête voor Bezuidenhout (west). Onder hen is veiligheid een belangrijk item. Inwoners denken actief mee. Volgens hen kan de wijk een stuk veiliger worden door meer politiepatrouille en meer alertheid van burgers. De deelnemers geven verder aan dat ook fysieke maatregelen (bijvoorbeeld het verplaatsen van een afvalcontainer die een dief als opstap kan gebruiken) de veiligheid bevorderen. 64,3 % wil vrijwilligerswerk doen.

Bezuidenhout (midden/oost)
In Bezuidenhout (midden/oost) deden 155 bewoners mee aan het leefbaarheidsonderzoek. Een deel van hen (14,8 %) geeft aan overlast te ondervinden van schooljeugd, met name op het Stuyvesantplein en de directe omgeving daarvan. Inwoners geven 27 plekken aan waar de bestrating beter kan. 55 % wil vrijwilligerswerk doen, vooral af en toe voor specifieke activiteiten (onderhouden van groen, meelopen met BuurtPreventieTeam, helpen bij natuurverenigingen of dierenopvang).

Benoordenhout
In Benoordenhout vulden 100 mensen de online vragenlijst in. Waar voorheen nogal wat overlast werd ervaren van schooljeugd, geeft 81,3 % nu aan dat ze daar geen overlast (meer) van ervaren. De meeste mensen (73,2 %) hebben geen behoefte aan een trapveldje in de wijk en de helft van de ondervraagden wil graag vrijwilligerswerk doen.

Mariahoeve en Marlot
In Mariahoeve en Marlot beantwoordden 73 mensen de vragen. Een aantal mensen geeft aan dat op sommige plekken in de wijk het groen zo hoog gegroeid is dat ze de plek onveilig vinden. Daar staat tegenover dat 60 % van de mensen geen negatieve ervaringen heeft met ‘hoog groen en paden in het groen’. 15 burgers vinden bepaalde voetpaden in het groen slecht begaanbaar. Er bestaat weinig behoefte aan extra banken en 37,2 % van de ondervraagden wil vrijwilligerswerk doen, vooral in de zorg (helpen met vervoer, bestrijden van eenzaamheid, actief zijn bij burenhulpcentrale) en in de natuur (werken bij natuurverenigingen en in de dierenopvang).

Activiteitenprogramma 2013
De suggesties en tips van bewoners komen terug in het activiteitenplan voor 2013. In dat plan staat wat het stadsdeel komend jaar gaat doen om de leefbaarheid en het welzijn in het stadsdeel samen met bewoners te verbeteren. Het activiteitenplan 2013 is vanaf 21 november op deze website terug te vinden. In december buigt het college van burgemeester en wethouders (B en W) zich nog over de plannen van Haagse Hout. Na goedkeuring door het college van B en W) worden ze aan de gemeenteraad aangeboden.