Heel Bezuidenhout-Oost op de schop

DEN HAAG – Heel Bezuidenhout gaat de komende jaren op de schop: de gemeente vervangt de komende jaren het riool en richt de straten opnieuw in. Bewoners kunnen – georganiseerd – over de herinrichting meepraten.
Ella Schepel, Frans van Tatenhove, Erik Bolks en Ewoud Blom uit de Stuyvesantstraat zijn daar de afgelopen tijd met de buren mee bezig geweest in het bewonersoverleg. “Het grote voordeel dat wij zien, is dat de gemeente het vervangen van het riool aangrijpt om bewoners te betrekken bij de inrichting van de ‘eigen’ openbare ruimte. In het eerste ontwerp domineerden verkeerskundige aspecten. Wij zien nu kansen om gezamenlijk de openbare ruimte te ontwerpen en daarmee sterk te verbeteren. Het helpt ons dat het coalitieakkoord – dat uitgaat van ‘Haagse kracht’ – dit onderschrijft”, stellen de bewoners.
Een voorbeeld is de inrichting van het pleintje, waar de Stuyvesantstraat de Hendrik Zwaardecroonstraat kruist. De gemeente gaat uit van een zogenaamd ‘Berlage-knoopje’ ter grootte van 400 vierkante meter. De bewoners zien ruimte voor een ontwerp dat drie keer zo groot is. 
De wens van de bewoners van de beide straten is om van dit plein een ontmoetingsplek te maken met een open karakter. “Een intiem en sfeervol plein met groen, bankjes, een speelplek en een fijne locatie voor een straatfeest.”
De bewoners zeggen: “Wij merken dat zowel bewoners als gemeente moeten wennen aan burgerparticipatie. Dat vraagt van de gemeente om uit de comfortzone te stappen en mee te bewegen met de wensen van de bewoners, zonder de beleidskaders los te laten. Wij hebben ons georganiseerd om de betrokkenheid met de straat en de wijk te vergroten.”
Over het geheel genomen vinden de bewoners dat in de huidige plannen de gehele wijk opknapt. “De invulling van de pleintjes is nu te technisch ingevuld. Wij hebben enkele alternatieven bedacht en besproken met de gemeente.” 
Ze laten een schets zien die heeft geholpen om abstracte wensen als ‘meer openheid’, ‘prettige verblijfsruimte’ en ‘shared space concept’ (dubbel ruimte gebruik) te vertalen naar beeld. Daarmee ligt de bal nu weer bij de gemeente.