Half miljoen voor conciërges op basisscholen

Basisscholen in Den Haag houden hun conciërge de komende jaren. Wethouder van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening) besloot daarvoor binnen de onderwijsbegroting 500.000 euro te reserveren. Daarmee zijn 50 Haagse basisscholen tot en met het schooljaar 2014-2015 verzekerd van een conciërge.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (onderwijs, dienstverlening): ‘Een conciërge is niet weg te denken uit school. Bij praktische- en organisatorische zaken is de conciërge vrijwel onmisbaar. Vandaar de extra financiële inspanning vanuit de lokale onderwijsbegroting”.


Conciërgeregeling
In 2008 heeft het Rijk de conciërgeregeling ingevoerd. Voor de duur van 4 jaar werden middelen beschikbaar gesteld voor extra formatie voor ondersteunend personeel op basisscholen. Scholen die van de regeling gebruik maakten moesten zelf ook een bijdrage leveren. De gemeente Den Haag droeg bij vanuit de diensten Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs. Door landelijke- en lokale bezuinigingen leek de conciërge vanaf het komende schooljaar onder druk te komen. De bijdrage van 500.000 euro vanuit de lokale onderwijsbegroting voorkomt dat.
)