Hagenaren ademen veel fijnstof in; bekijk de Haagse rochelroute

Door Coen Nederpel
DEN HAAG – Fietsen is lang zo gezond nog niet; uit metingen van Milieudefensie blijkt namelijk dat fietsers in Den Haag hoge concentraties ultrafijnstof inademen, afkomstig van vervuilend verkeer. Blootstelling  aan ultrafijnstof kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals longaandoeningen, hart-en vaatziekten en kanker.
Voor de schadelijke ultrafijnstof bestaat geen wettelijke norm. “Omdat er geen norm is voor ultrafijnstof, nemen overheden ook geen maatregelen,“ aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “Terwijl veel mensen juist hier last van hebben en we weten waar het aan ligt.” 
De door Milieudefensie gemeten concentraties tonen aan dat vooral vervuilend verkeer zoals vrachtwagens, scooters en oude diesels veel ultrafijnstof uitstoten. Fietsers ademen die uitstoot direct in. Stumpe: “Gemeentes kunnen hier iets aan doen door het meest vervuilende verkeer uit steden te weren met een efficiëntere milieuzone en door schoon vervoer te stimuleren.” 
De milieuorganisatie wijst er op dat niet alleen fietsers maar ook andere weggebruikers als automobilisten, voetgangers en ov-reizigers te kampen hebben met ultrafijnstof. Milieudefensie heeft half februari nog een honderdste burgermeetpunt opgehangen in het Stadhoudersplantsoen. De metingen zijn nu grondig geanalyseerd het blijkt dat wij met zijn alleen steeds ongezondere lucht inademen. De kleinste deeltjes dringen via de longen de rest van ons lichaam binnen en zijn het meest schadelijk voor onze gezondheid, denk aan COPD.
Woon jij ook aan een zogenoemde rochelroute?
Op de website www.milieudefensie.nl/rochelroutes zijn films van de routes te zien, waarbij direct zichtbaar is hoeveel ultrafijnstof de fietser op elk moment tegenkomt. Voor Den Haag is gefilmd op de Haagse Markt.