Hagenaars weten subsidie voor buurtactiviteiten goed te vinden

Pot al voor 70 procent leeg
Inwoners van Den Haag weten steeds beter de weg te vinden naar bewonerssubsidie voor eenmalige activiteiten in hun wijk. In het eerste half jaar van 2013 hebben zij bijna 70 procent van het subsidiebudget voor bewonersactiviteiten gebruikt. In totaal is hiervoor acht miljoen euro beschikbaar.
Hagenaars die nog plannen hebben voor hun directe leefomgeving kunnen de komende maanden nog aanspraak maken op de resterende 2,5 miljoen euro voor activiteiten, evenementen of andere eenmalige projecten.
Iemand die een idee had voor de eigen buurt verdwaalde tot voor kort in allerlei subsidieregelingen. Nu is dat duidelijk geregeld: voor activiteiten in de eigen wijk kunnen bewoners bij het eigen stadsdeelkantoor terecht. Daardoor is subsidie beter bereikbaar. Het effect van die maatregel wordt nu zichtbaar.
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening) is verheugd over de resultaten: “Bewoners hebben een uitermate sterk middel in handen gekregen om kleine leefbaarheidsproblemen op te lossen en sociale verantwoordelijkheid te vergroten. Zo maken we het Hagenaars makkelijker om aan de slag te gaan in de buurt en we zien dat het werkt.”
Voorbeelden van activiteiten die mede met steun van de gemeente tot stand zijn gekomen zijn er te over. In totaal zijn er bijna dertienhonderd aanvragen ingediend, waarvan er iets minder dan duizend zijn toegekend. Bewoners in noordelijk Scheveningen hebben een dagje uit naar het strand georganiseerd voor mindervalide ouderen, om zo hun isolement te doorbreken. Een bewoner uit de Kraaienlaan is een veegactie begonnen. En het Denenburgplein is op verzoek van en in overleg met bewoners opgeknapt. De bewoners onderhouden het plein nu gedeeltelijk zelf.