Hagenaars positief over keuze tussen erfpacht en eigendom

Onderzoek geeft positief beeld nieuw erfpachtstelsel
Hagenaars staan positief ten opzichte van het nieuwe stelsel van erfpacht en eigendom. Dit is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek onder erfpachters en potentiële kopers, dat op verzoek van de gemeenteraad is verricht. In dit nieuwe stelsel kunnen inwoners in Den Haag straks kiezen tussen kopen of pachten van grond. Het college stuurt de uitkomsten door naar de gemeenteraad, die er naar verwachting eind dit jaar een beslissing over zal nemen.
In mei dit jaar heeft het college ingestemd met een nieuw gemengd stelsel van erfpacht en eigendom. Dit betekent dat in delen van Den Haag burgers zelf kunnen kiezen tussen het kopen of pachten van grond. Daardoor kunnen inwoners van de gemeente Den Haag eigenaar worden van grond. Om dit mogelijk te maken vraagt de gemeente een vergoeding van 5% van de actuele waarde van de bebouwde grond. Dit percentage is een inschatting van de huidige marktwaarde.
Omdat er nog geen markt is voor dit type eigendom was de vraag of de Hagenaar het gevoel heeft dat hij een marktconform aanbod krijgt. Om deze vraag te beantwoorden is in de afgelopen weken een onderzoek gehouden onder erfpachters en koopwoningzoekenden.