Hagenaar voelt zich veilig in zijn buurt

DEN HAAG – De bewoners van Den Haag vinden hun buurt schoner, veiliger en prettiger geworden. De stad krijgt een 7,1 als rapportcijfer, een lichte verbetering (7,0) ten opzichte van drie jaar geleden. Er is minder ergernis over hondenpoep, zwerfvuil en graffitti. Ook is de wijk veiliger geworden. Het aantal vernielingen aan auto’s is sterk afgenomen, net als het aantal diefstallen uit auto’s. De overlast en verloedering daalt relatief sterker in de zwakke wijken in de stad. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor Den Haag 2007. Dat is een grootschalige enquête die eens in de drie jaar wordt gehouden. Daarin wordt onderzocht hoe de bewoners van Den Haag denken over de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. De steekproef werd gehouden onder ruim achtduizend Hagenaars en is voor de zesde keer gedaan. De Hagenaar ondervindt steeds minder overlast, blijkt uit de monitor. Een op de vier Hagenaars heeft de laatste tijd bijvoorbeeld te maken gehad met diefstal of vernieling aan de auto. Drie jaar geleden was dat nog één op de drie. Fietsdiefstal is gedaald van 40 naar 25 procent. De verloedering in de buurt (hondenpoep, zwerfvuil, graffiti) neemt af, vooral in Scheveningen, én in de zwakke wijken (Centrum, Laak en Escamp); de rest van de stad blijft op dit punt stabiel. De zwakke wijken lopen hierdoor iets in op de goede wijken in de stad. Dat komt ook tot uitdrukking in het rapportcijfer. Het Centrum krijgt van de bewoners een 6,6 (in 2004 een 5,9), Escamp een 6,7 (was 6,3) en Laak een 6,1 (was 5,8). In de rest van de stad is het cijfer stabiel. In Leidschenveen en Ypenburg neemt het woongenot juist af: dit jaar een 7,4, waar eerder een 7,9 werd gegeven. Het Centrum en Laak zijn ook de stadsdelen waar de meeste vrijwilligers zich inzetten voor hun wijk: 27 en 24 procent van de bewoners. In Leidschenveen is dat maar 19 procent. Scheveningen lijkt de beste plek om te wonen (7,8), het stadsdeel Laak de slechtste (6,1). 88 procent van de Hagenaars zegt tevreden te zijn over zijn eigen buurt.


Bron: Residentie.net