Haagse Vogelbescherming onderzoekt gierzwaluwen; geef uw waarnemingen door!

Eind april komen de GIERZWALUWEN weer terug naar Nederland, om hier te broeden. De Haagse Vogelbescherming is erg geïnteresseerd in de populatie gierzwaluwen in Den Haag. 
We weten dat er overal in Den Haag gierzwaluwen in huizen broeden, waar de bewoners dat niet altijd van weten. Ze broeden onder andere in uitstekende dakgoten, waarvan uit onwetendheid regelmatig toegangen tot nesten worden dichtgemaakt als de ventilatie openingen worden afgesloten of weer van een rooster worden voorzien. Ook broeden ze achter een kapotte dakpannen of in hoekjes tussen het dak en een dakkapel.

Gierzwaluwen zijn nuttig
Veel mensen zijn bang voor overlast van ongedierte als er een nest onder hun dak zit. Van mensen waar al jaren gierzwaluwen onder hun dak broeden, weten we dat dit niet het geval is.In tegendeel, gierzwaluwen eten heel veel kleine insecten als mugjes, vliegen enz. Als er een nest met jongen is, dan loopt dit aantal op tot 20.000 per dag!
Informeer de Haagse Volgelbescherming
Graag zouden we willen weten hoeveel nesten er zijn en in welk huis ze precies zitten. Als u de locatie van een of meer gierzwaluwnesten weet, wilt u dat dan doorgeven aan Dick Pescott, lid van de Veldwerkcommissie van de Haagse Vogelbescherming. Als het mogelijk is, zou een foto van de ingang van het nest ons nog meer helpen.
In onze folder (pdf) kunt u meer over gierzwaluwen lezen.
Als u vragen over deze bijzondere vogel heeft of over onze actie, dan kunt u deze aan Dick stellen:
email: dick.pescott@planet.nl of 06-46426809.