Haagse verzetsboek onthult liquidaties

DEN HAAG – Op 1 mei verschijnt De Tweede Compagnie, een zoektocht naar de verzetsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog van de Tweede Compagnie van de Binnenlandse Strijdkrachten van Den Haag door Wim Mertens (1954).
Na het overlijden van de schoonmoeder van Wim Mertens werd een groot aantal documenten en foto’s gevonden, waaruit bleek dat zijn schoonmoeder tijdens de Tweede Wereldoorlog actief is geweest in het verzet in Den Haag. Zoekend naar de betekenis van deze documenten werd Wim Mertens gegrepen door de onbekende verhalen van vele verzetsstrijders. Een zoektocht van meer dan vijf jaar heeft geresulteerd in het boek De Tweede Compagnie, waarin de schrijver op basis van archiefonderzoek en interviews met oud-verzetsstrijders, betrokkenen en nabestaanden de geschiedenis van deze verzetsgroep in kaart brengt. De zoektocht leverde veel indrukwekkende en ontroerende verhalen op, maar leidde ook tot de onthulling van enkele uitvoerders van liquidaties. Ook geeft het boek een beeld van de situatie in Den Haag en Voorburg aan het eind van de oorlog en hoe daar binnen het verzet tegenaan werd gekeken. 
Bezuidenhout
Het bombardement van de wijk Bezuidenhout is een belangrijke gebeurtenis in het boek. Doordat de schrijver zoveel mogelijk de namen en foto’s van de betrokken personen heeft geprobeerd te achterhalen, krijgen anonieme verzetsstrijders een naam en een gezicht. De Tweede Compagnie bevat 200 foto’s en een index met ongeveer 400 namen. Vraag: dat zijn namen van goede én van slechte Hagenaars? “Dat hebben we bewust gedaan, namen vermelden. Het was onze ergernis dat in verhalen de namen van overlevenden vaak niet genoemd werden, wel de gesneuvelden. 
Bij één van de liquidaties is de uitvoerder toevallig zonder kinderen gebleven envenals een doodgeschoten NSB’er en zijn vrouw. Er zullen dus weinig mensen gekwetst zijn door deze publicatie. De NSB’ers waren bovendien ‘erg slecht’. ” Vraag: dacht u soms dat Paul Verhoeven iets met een verhaal zou moeten? “Ja, maar je krijgt meestal flárden van verhalen. En we hebben veel gevonden wat buiten het boek viel. Dit boek gaat over de Tweede Compagnie B.S in Den Haag. Hoe waren die? Vaak beter opgeleid. Veel leraren van het Zandvliet.”