Haagse stadswachten: vaker de straat op en meer lik op stuk

‘Te veel overtredingen blijven nog onbestraft’
De handhaving van regels die Den Haag schoon, heel en veilig moeten houden, moet naar een hoger plan. De 250 stadswachten moeten meer de straat op, ook buiten kantooruren.  Dat moet leiden tot meer boetes, eind van dit jaar al 150 per stadswacht oplopend naar 250 eind 2013.

Dat staat in het beleidsplan ‘Handhaven op Haagse hoogte’ van wethouder Sander Dekker (Financiën en Stadsbeheer).  De Hagenaar geeft de stad een 7 voor veiligheid en leefbaarheid. Maar dat moet een 8 worden. Te veel overtredingen blijven nu nog onbestraft. De gemeente is te weinig daadkrachtig en te weinig zichtbaar als het om handhaving gaat. Dat komt doordat de 250 Haagse handhavers (parkeerwachten, Leefbaarheid & Toezicht, Binnenwateren en marktcontroleurs) nu te versnipperd werken en te onzichtbaar zijn in de stad. Daarom gaan alle handhavers onder de naam stadswachten werken en krijgen ze één, duidelijk herkenbaar uniform. Er komt ook een vliegende brigade van stadswachten op fietsen. De handhavers krijgen bovendien ruimere bevoegdheden.

‘Ergernis serieus nemen’
 “Wie troep op straat gooit, hondenpoep niet opruimt of zijn auto op de stoep kwakt, moet gaan merken dat dit niet ongezien en onbestraft blijft. Het college neemt de ergernis en het onbehagen van Hagenaars hierover serieus”, zegt wethouder Dekker. “Daarom gaan we harder optreden tegen wangedrag. Ook gaan we sneller aan de slag om de openbare ruimte weer schoon en heel op te leveren. We willen niet dat Den Haag een verloederde aanblik biedt.”

Om de handhaving in de stad op een hoger peil te krijgen, wordt de samenwerking met de politie en met de inwoners van Den Haag verbeterd. Het aantal stadswachten van Leefbaarheid en Toezicht wordt volgend jaar uitgebreid van circa 100 nu naar 125. Zij zullen worden aangestuurd door Politie Haaglanden. “Doordat de stadswachten meer vanuit de politiebureaus gaan werken, wordt de slagkracht van de gemeentelijke handhavers vergroot. Vele handen maken licht werk”, aldus de wethouder.
De circa 125 parkeerwachten blijven onder de regie van de gemeente. Parkeerwachten hebben weliswaar als eerste taak om parkeerovertredingen aan te pakken, maar mogen straks ook een bekeuring uitschrijven als ze zien dat iemand een blikje op straat gooit of zijn hond niet aan de lijn heeft. Andersom gaan de controleurs van Leefbaarheid & Toezicht óók optreden tegen foutparkeerders.
 
Om de Hagenaars meer te betrekken bij het schoon, heel en veilig houden van de stad, zal de aanpak van problemen in overleg met de bewonersorganisaties worden vastgesteld. Daarnaast moet het makkelijker worden om misstanden te melden.