Haagse projecten van een Catalaanse stedebouwer

Van de 25 jaar betrokkenheid bij de Nederlandse stad, is Busquets het langst werkzaam in Den Haag. In deze periode heeft de hofstad zichzelf opnieuw uitgevonden, met de overbouwing van de Utrechtsebaan, het nieuwe stadhuis en de vele hoogbouwprojecten rondom dit stadhuis en het Centraal Station. Volgens Busquets zijn in een complexe stedelijke omgeving de materialisering en de detaillering van de architectuur en de stoffering van de openbare ruimte cruciaal.
Zijn Haagse projecten zijn een voorbeeld van de manier waarop middels verdichting een gedifferentieerd milieu kan worden bereikt. In Den Haag combineert hij een masterplan, waarin de contouren van de bouwmassa’s zijn verbonden met de afwikkeling van de infrastructuur, met architectonische elementen op de schaal van de openbare ruimte. Hierin speelt ook de landschapsarchitectonische uitwerking van de materialiteit van deze ruimte een grote rol. Het sterkst komt deze combinatie tot uitdrukking in het meest recente project, het Beatrixkwartier.

 

Straatprofiel
Dit zie je bijvoorbeeld terug in de detaillering van het straatprofiel van de Beatrixlaan. In de materialisering hiervan is een groot verschil gemaakt tussen de rijbanen en de zones voor het langzame verkeer. Fietsers en voetgangers maken als het ware gebruik van dezelfde ruimte, slechts van elkaar gescheiden door een miniem verschil in hoogte of een subtiele verandering in de detaillering van de tegels. De hoogte van de stoepranden die langzaam en snel verkeer scheiden, is daarentegen aanzienlijk. De rijbanen snijden als het ware door de straat, waardoor de geïntegreerde trottoirs en fietspaden worden verhoogd tot een podium van het stedelijk leven.
Meer informatie over en beeldmateriaal van alle Haagse projecten van Busquets zijn te vinden in een uitgebreid artikel in de Architect, nr 11, 2011, een geheel aan hem gewijde uitgave van de Architect.