Haagse Hout op ‘Zwarte Lijst’

Haagse Hout is met zeven straten vertegenwoordigd in de `200 smerigste straten van Nederland’ die Milieudefensie als Zwarte Lijst publiceert. Het gaat om de Benoordenhoutseweg, de Van Alkemadelaan, de Laan van Nieuw Oost Indie, de Utrechtsebaan, de ZuidHollandlaan, de Koningskade en de Raamweg. Heel Den Haag is met 28 straten op de Zwarte Lijst opgenomen. De ge gevens over luchtkwaliteit heeft de gemeente Den Haag zelf aangeleverd In het plan van ‘aanpak luchtkwaliteit’ moet in 2010 het gros van de straten uit de gevarenzone zijn. Het probleem is al veel langer bekend. In 1995 publiceerde het Stadsgewest Haaglanden kaarten en cijfers over Den Haag. Het bleek dat langs drukke wegen de lucht niet voldeed aan de toenmalige normen van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO). De Hogeschool Wageningen stelde in de jaren ’90 van de vorige eeuw wetenschappelijk vast dat kinderen die naar school gingen of woonden in een gebied met slechte luchtkwaliteit vaker astma hadden. Later onderzoek leerde dat uitlaatgassen van met name dieselmotoren kankerbevorderend zijn. Provincie Zuid-Holland waarschuwde de gemeenten om woningen noch scholen te bouwen langs drukke wegen. Bij tunnels moest rekening worden gehouden met piekbelasting rond tunnelmonden. Den Haag zette zijn randweg door om centrum en Haagse Hout te ontlasten.