Haagse Brug subsidies voor activiteiten

Wilt u ook een activiteit organiseren? Dan kunt u hiervoor een kleine subsidie aanvragen bij de Haagse Brug.
In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende Haagse Brug activiteiten georganiseerd in alle stadsdelen van Den Haag. Denk hierbij aan wandelingen, bezoeken aan internationale organisaties, wereldmarkten; allen georganiseerd door het Haagse Brug team. Dit jaar kunnen inwoners zélf Haagse Brug activiteiten organiseren.

Bijdrage aanvragen
Sportverenigingen, buurthuizen, scholen, bibliotheken en andere geïnteresseerden uit de stadsdelen kunnen een aanvraag indienen om een Haagse Brug activiteit te organiseren of aansluiting te zoeken bij een bestaand evenement. Vanuit de Haagse Brug is daarvoor een kleine financiële bijdrage mogelijk. Vul het aanvraagformulier in om in aanmerking te komen voor een subsidie.