Haagse 55-plussers kunnen informatie en advies in eigen stadsdeel krijgen

Onlangs verscheen een persbericht waarin CIPO aangeeft dat de bezoekersruimte in het Nutshuis na 16 maart 2012 wordt gesloten. Graag wil CIPO nog eens benadrukken dat Haagse 55-plussers voor informatie en vragen over wonen, zorg, vervoer, vrije tijd, geldzaken of sociale onderwerpen in hun eigen stadsdeel en wijk terecht kunnen – bij i-Shops en gemeentelijke advies- en informatiepunten.

CIPO ziet informatiepunten in de buurt als waardevol met het oog op het informeren van 55-plussers.
CIPO continueert daarom de samenwerking met de i-Shops, die het in 2011 is aangegaan. 55-plussers kunnen daar in hun eigen stadsdeel op een laagdrempelige manier van informatie en advies worden voorzien. De gemeente en CIPO laten Haagse 55-plussers niet over aan hun lot, maar vinden juist dat 55-plussers informatieve vragen vooral dicht bij huis moeten kunnen stellen. CIPO zal deze loketten ondersteunen met specifieke kennis en informatie voor en over 55-plussers.

Op onderstaande adressen kunnen 55-plussers terecht voor informatie en vragen over wonen, zorg, vervoer, vrije  tijd, financiële of sociale onderwerpen:

Haagse Hout
i-Shop Mariahoeve, Ivoorhorst 155, tel. 347 00 41
i-Shop Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25, tel. 347 72 97
Advies- en informatiepunt Stadsdeelkantoor Haagse Hout, Loudonstraat 95, tel. 353 75 00

Uiteraard kunnen 55-plussers nog altijd terecht bij CIPO met hun vragen via tel. 364 38 18 of per e-mail (info@haagseouderen.nl) en daarnaast 24 uur per dag via de website <a href="https://www.haagseouderen.nlwww.haagseouderen.nl.