Grootste zonneboiler voor zwembad Overbosch

De wethouder Peter Smit (Milieu) plaatste donderdag 18 februari a.s. bij zonsopgang het eerste zonnepaneel van de grootste vacuümbuis zonneboiler van Nederland. De zonneboiler is geplaatst op het dak van zwembad Overbosch. ‘Den Haag wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hier werken we al hard aan. De zonneboiler voor zwembad Overbosch is een goed voorbeeld van hoe we CO2-uitstoot kunnen terugbrengen. En het mooie is dat tegelijkertijd de energierekening van het zwembad omlaag zal gaan.’, aldus Smit. Zijn collega Dekker voegt eraan toe: ‘De gemeente Den Haag heeft veel mooie sportaccommodaties. Ik ben blij dat we door een goed beheer hiervan kunnen bijdragen aan een mooie, schone en leefbare stad!’


De zonneboiler wordt gebruikt om het zwem- en tapwater van zwembad Overbosch te verwarmen. In totaal wordt 720 m2 vacuümbuis geplaatst. Daarmee is deze zonneboiler de grootste van dit type in Nederland. Het gaat om een innovatieve techniek die ook warmte levert als de zon minder of zelfs helemaal niet schijnt. Op deze manier wordt een gelijkmatigere productie en een hoger rendement bereikt. Zwembad Overbosch kan met de zonneboiler bijna 100.000 m3 aardgas besparen op jaarbasis. Dit komt overeen met het verbruik van meer dan 50 huishoudens.


Sportief én duurzaam
Den Haag wil haar inwoners stimuleren om gezond te leven en voldoende te bewegen en biedt hiervoor verschillende faciliteiten aan. Bij een gezonde leefstijl hoort ook de zorg voor de omgeving. In het beheer van sportaccommodaties speelt duurzaamheid dan ook een grote rol. Dit blijkt onder meer uit de toepassing van energiezuinige verlichting, extra isolatie en warmteterugwinning in binnensportgelegenheden. Verder gaat zwembad Overbosch in navolging van zwembad De Blinkerd bronwater gebruiken in de zwembassins. Dit levert een aanzienlijke besparing op in drinkwatergebruik en kost minder energie.


Klimaatneutraal in 2050
Den Haag wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn die zuinig omgaat met energie, duurzame energie gebruikt en haar CO2-uitstoot compenseert. Den Haag heeft als geen andere stad in Nederland de mogelijkheid om deze doelstelling waar te maken. Door haar ligging aan zee is Den Haag de stad in Nederland met de meeste zonuren en windkracht. Ook is het kunnen aanboren van aardwarmte voor energievoorziening uniek.


Foto: Jurriaan Brobbel. Wethouder Smit in het midden