Grootste zonneboiler van Nederland op dak zwembad Overbosch

Op het dak van zwembad Overbosch is de grootste vacuümbuis-zonneboiler van Nederland in gebruik genomen. Dit is een van de projecten waarmee de gemeente Den Haag werkt aan een klimaatneutrale stad. De zonneboiler op zwembad Overbosch wordt gebruikt om het zwem- en tapwater te verwarmen en om de temperatuur en luchtvochtigheid in het gebouw te regelen. In totaal is 720 m2 vacuümbuis geplaatst. Daarmee is deze zonneboiler de grootste van dit type in Nederland. Het gebruik van de zonneboiler zorgt voor een lagere CO2 uitstoot en een lagere energierekening.


Ambitie
Het nieuwe college hecht veel belang aan duurzame ontwikkeling en wil dat de stad al in 2040 klimaatneutraal is. Daarmee loopt ze 10 jaar in op het vorige college dat Den Haag in 2050 klimaatneutraal wilde zien. Samenwerking met alle partijen in de stad is noodzakelijk om die ambitie te realiseren. De gemeente voert zelf projecten uit en stimuleert inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om ook bij te dragen. Zo is de gemeente Den Haag mede-financier van het Haagse Klimaatfonds en zijn er gerichte stimuleringsregelingen voor duurzame projecten.


Op weg naar een duurzaam Den Haag 
De gemeente Den Haag pakt wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid lokaal op. De gemeente ziet werken aan duurzaamheid als een kans voor de stad. Den Haag zet in op concrete projecten, zoals aardwarmte voor een hele Haagse wijk of het gebruik van warmte uit de zee.