Green Business Club Beatrixkwartier van start

Twee maanden na de lancering van GBC Utrecht Centraal is de oprichting van GBC Beatrixkwartier gevolgd! Verschillende partijen uit het Beatrixkwartier gaan dan officieel met elkaar aan de slag met het verduurzamen en verlevendigen van het Haagse Beatrixkwartier, de tweede kantoren locatie van Nederland. BAM Utiliteitsbouw, Bouwinvest, MN en PostNL zijn de founding partners. De Gemeente Den Haag en de bewoners van Bezuidenhout Midden en West zijn ook betrokken.
Afgelopen jaar zijn er verschillende overleggen geweest met de gebruikers over hun behoeftes in het gebied. Vooral de thema’s energie, mobiliteit en levendigheid staan hoog op de prioriteitenlijst. Met dit laatste thema is GBC Beatrixkwartier-in-oprichting ook onmiddellijk aan de slag gegaan: pal voor de halte van de Randstadrail 3 en 4 ligt al enkele jaren een braakliggend terrein. Bijna 30 gebruikers van het gebied kwamen eind september bij elkaar om een ontwerp voor de kavel te maken. Ook Stadsdeel Haagse Hout was enthousiast over het plan en dragen graag hun steentje bij aan de realisatie. Eigenaar Staedion heeft zich bereid getoond de kavel tijdelijk ter beschikking te stellen en eind november is de aannemer aan de slag gegaan.
De tijdelijk ingerichte kavel als tast- en zichtbaar project van GBC Beatrixkwartier kan rekenen op veel enthousiasme van werkgevers, werknemers en omwonenden. 
Klik hier om meer te lezen op de site van de Green Business Club.