Goud voor Bezuidenhout

We hebben er de afgelopen maanden met verschillende ondernemers uit de wijk hard aan gewerkt en nu is het een feit. Van advocaat tot webdesigner, van mediator tot tekstschrijver, maar allemaal als vrijwilliger voor onze wijk hebben we Bezuidenhoutfonds gestalte gegeven voor de wijkbewoners. Want het is leuk wonen in Bezuidenhout, maar er kan altijd meer. Ik ben er supertrots dat ik hieraan heb meegewerkt.

Het Bezuidenhoutfonds, opgericht

dóór ondernemers
vóór bewoners van Bezuidenhout

 
Goud voor Bezuidenhout
Een groep van enthousiaste ondernemers uit de wijk heeft het initiatief genomen een fonds op te richten ten behoeve van de bewoners. Met het Bezuidenhoutfonds willen de ondernemers lokale projecten ondersteunen die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven in de wijk en die onderling contact en samenwerking tussen bewoners bevorderen.
Het Bezuidenhoutfonds wil de ideeën vanuit de bewoners laten komen en niet opleggen om wat voor projecten het zou kunnen gaan. De ideeën kunnen via een website worden ingediend. Deze worden geselecteerd door het bestuur en met stemming van bewoners gewogen om in aanmerking te komen voor uitvoering. Ondernemers uit de wijk, maar ook bewoners zelf, kunnen een financiële bijdrage leveren aan het fonds. Iedere euro in het Bezuidenhoutfonds wordt weer aangevuld met een bijdrage van Fonds1818. Zo kan er een financiële pot ontstaan waaruit mooie projecten ten behoeve van de wijk en haar bewoners gefinancierd kunnen worden.
Het ondernemersnetwerk is dit initiatief gestart vanuit een positieve gedacht. Goud voor Bezuidenhout. Stichting Bezuidenhoutfonds heeft als doelstelling de bevordering van de leefomgeving en de sociale samenhang in de Haagse wijk Bezuidenhout.
Zaterdag 7 juni om 16.30 uur zal tijdens het ‘Treesfeest,het jaarlijkse feest van de Theresiastraat’ door wethouder Ingrid van Engelshoven het officiële startschot worden gegeven van het Bezuidenhoutfonds. De feestelijke lancering zal plaatsvinden voor het Mondriaancollege op de Koningin Marialaan.