Gladheidsbestrijding Den Haag

Tot 1 maart 2010 staat de gemeente dag en nacht paraat om bij gladheid en opkomende gladheid te strooien op hoofdwegen en fietspaden. Nederlandse gemeenten kampen momenteel met een tekort aan strooizout. Zoutleveranciers kunnen niet langer aan de vraag voldoen. Ook de gemeente Den Haag heeft hier last van. Om die reden kan de gemeente niet langer strooizout verstrekken aan haar inwoners. Er is wel zand beschikbaar om de stoep of straat ruwer te maken. Meer hierover onder de kop ‘Zelf strooien’.


Waar wordt gestrooid?
Doorgaande wegen, kruispunten, viaducten, bruggen, busroutes en fietspaden worden bij gladheid gestrooid. Aan de hand van de weersinformatie, signalen van de politie en eigen waarneming wordt bepaald of er echt gestrooid moet worden. Dat kan zowel in de avond als ’s ochtends net voor de spits gebeuren.


In onderstaande lijsten kunt u zien welke straten in Den Haag worden gestrooid:


Gladheidsbestrijding Hoofdrijbanen alfabetisch (98 Kb)
Gladheidsbestrijding Rijwielpaden alfabetisch (67 Kb)


Niet overal gestrooid
Helaas kunnen de strooiwagens niet door elke straat rijden. Daarvoor zijn sommige straten te smal en is de stad te groot: Den Haag heeft in totaal 4260 km aan wegen, fietspaden en stoepen. Daarom vragen we Hagenaars om ook zelf mee te helpen de gladheid te bestrijden door zand te strooien en stoepen te vegen. De gemeente kan helaas niet ingaan op individuele strooiverzoeken. Bij gladheid is het werken volgens een vast strooiplan de meest effectieve oplossing voor alle verkeersdeelnemers.


Zelf strooien
Helaas is het vanwege de beperkte beschikbaarheid van strooizout tijdelijk niet mogelijk om strooizout te halen bij de gemeente. U kunt wel zand krijgen om de stoep of straat ruwer te maken. Dit zand kunt u afhalen bij de 3 Haagse afvalbrengstations, de stadsboerderijen en de stadsdeelkantoren (behalve Centrum). Neem wél een plastic tas of emmer mee. 


Alle scholen, bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen in Den Haag krijgen aan het begin van het winterseizoen de mogelijkheid een zoutkist aan te vragen. De gemeente neemt hiervoor contact op. Op dit moment kunnen de kisten niet meer worden bijgevuld met zout, maar wel met zand. Heeft u een kist en wilt u deze laten bijvullen? Neem dan contact op met het gemeentelijke Contact Centrum, telefoon 14 070.