Gevraagd: voordrachten voor het Haags Jeugdlintje

De Haagse Jeugd doet actief mee in de stad! De gemeente Den Haag wil bijzondere kinderen en jongeren
hiervoor graag belonen. Daarom zet het gemeentebestuur actieve jeugd in het zonnetje met het Haagse
Jeugdlintje. In deze brief leest u meer over deze jaarlijkse onderscheiding.


Haags Jeugdlintje
De gemeente Den Haag reikt op de dag van de Lintjesregen de Haagse Jeugdlintjes uit. De lintjes worden
uitgereikt als blijk van waardering en om de Haagse jeugd te stimuleren zich in te zetten voor een ander of
voor de stad Den Haag. Burgemeester Van Aartsen reikt het Jeugdlintje uit op 29 april 2011. Het lintje voor
kinderen en jongeren wordt uitgereikt in 2 leeftijdscategorieën: 6 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 18 jaar


Het Haagse Jeugdlintje is bedoeld voor individuele kinderen, jongeren of eenjeugdgroep die zich
vrijwillig inzetten voor een ander of voor Den Haag, een bijzondere prestatie of daad hebben geleverd of
een goed initiatief hebben genomen. Denk hierbij aan kinderen of jongeren die actief zijn voor de voor de
natuur, voor de buurt, op school of voor de veiligheid. Voorwaarden voor aanmelding:


– de inzet moet minimaal een halfjaar hebben geduurd in het afgelopen jaar
– een eenmalige daad kan alleen worden aangemeld als het gaat om een heldendaad
– de inzet of de actie is niet eerder via een ander project of prijs beloond


Kent u, of ken jij een kind, een jongere of eenjeugdgroep die voldoet aan de genoemde criteria?
Meld hem of haar dan aan vóór I februari 2011 via het aanmeldingsformulier op
www.denhaag.nllhaagsjeugdlintje
Helpt u ons om die jeugd te vinden die zich belangeloos inzet en die een voorbeeld kan zijn voor anderen?
Bedankt alvast voor uw aanmelding!


De wethouder van Jeugd, welzijn en sport
Karsten Klein