Gemeentelijke programmabegroting 2014-2017: motie aangenomen over eigen stroom opwekken door VvE’s

De gemeenteraad van Den Haag stemde op donderdag 7 november in met de Programmabegroting 2014 – 2017. Onder meer is een motie aangenomen waarin wordt bepleit dat de gemeente bevordert dat ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zo snel mogelijk hun eigen stroom gaan opwekken. Een nadere uitwerking volgt. Veel woningen in Bezuidenhout zijn georganiseerd in VvE-verband.
 
Volg de website van de gemeente Den Haag voor meer informatie.

 

(Bron)