Gemeente ziet af van sloop scholen Amalia van Solmsstraat!

Meer dan 800 handtekeningen tegen de sloop- en nieuwbouwplannen van de Liduina- en de Den Hertogschool

Beste buurtbewoners,

De actie van Laat de Amalia met rust! lijkt geslaagd! De gemeente heeft besloten om de Liduina- en de Den Hertogschool niet te slopen en naast elkaar te herbouwen. In het nieuwe ambtelijke stuk ‘Onderwijsvoorzieningen in de wijken van stadsdeel Haagse Hout’ van 30 maart 2004 staat dat de Liduinaschool en de Den Hertogschool op de huidige locaties blijven gehandhaafd en dat de scholen ‘zonodig inpandige aanpassingen en onderhoud’ krijgen.

De actiegroep Laat de Amalia met rust ! is op zich tevreden met dit besluit van de gemeente. Wel willen we HEEL ZEKER WETEN dat dit nieuwe voorstel ook daadwerkelijk doorgaat en dat de sloopplannen over enige tijd niet weer aan de orde zijn.

In Bezuidenhout-Midden bestaan namelijk groot verzet tegen nog meer bebouwing, nog minder groen, de sloop van de twee bestaande basisscholen, verkwisting van overheidsgeld en weer jarenlange bouwoverlast.

De afgelopen weken zijn zo’n achthonderd (!) handtekeningen tegen de gemeenteplannen opgehaald. Wij willen deze handtekeningen op woensdag 14 april overhandigen aan de gemeenteraadsleden, die we aan het eind van de middag hebben uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de Amalia van Solmsstraat.

Wij willen de gemeenteraadsleden van het Haagse Hout op locatie laten zien wat de ernstige gevolgen zouden zijn geweest van sloop en nieuwbouw. Ook willen we hun vertellen over de bijzondere historische waarde van de Liduinaschool en het belang van een architectonisch verantwoorde opknapbeurt.

Op dinsdagavond 20 april vanaf 19.00 uur bespreken deze gemeenteraadsleden namelijk de onderwijsvoorzieningen in de Haagse Hout. De bijeenkomst is in het gebouw van de British School aan de Vlaskamp 19 in Den Haag. Komt allen!

U hoort nog van ons over de verdere gang van zaken.

Laat de Amalia met Rust!

Earnie Oudejans (070-3658792 of 0628838112) Bernice Willemsen (070-3851757 of 06-51496310) Rob Velders (070-329 6283) Anita Regout (070-3460011) Myriam Mostart (070-3838589) Els van Rest (070-3478206) Erik van Bussel (070-3352896) Eugène Furth (070-3824886)

U kunt altijd een e-mail sturen naar amalia@bezuidenhout.nl of bezoek onze pagina’s via www.bezuidenhout.nl