Gemeente zet social media en (e)participatie in voor binding met bewoners

Hagenaars gebruiken moodboard voor meedenken over speeltuinontwerp
De gemeente Den Haag zet in de komende jaren stevig in op het gebruik van social media om de binding met inwoners van de stad te verstevigen. Social media zijn bij uitstek geschikt om bewoners te betrekken bij projecten in hun buurt.

Door bewoners via internet en op andere manieren te betrekken, benut de gemeente denk- en doekracht van inwoners en ondernemers voor het verbeteren van de sociale samenhang. Dit staat in de rapportage Voortgang (e)participatie en social media, die vandaag is gepresenteerd.

Den Haag is onder andere actief op Twitter, Facebook en LinkedIn, waar het informatie deelt met inwoners en ondernemers. Op Twitter heeft de gemeente inmiddels bijna tienduizend volgers, het hoogste aantal van alle gemeenten in Nederland. Dit is voor de gemeente echter geen doel op zich. Veel belangrijker vindt wethouder Ingrid van Engelshoven (Dienstverlening, participatie) de mogelijkheden die de aanwezigheid op social media biedt.

Eén van de redenen voor deze aanpak dan ook nadrukkelijk de bedoeling dat ambtenaren van de gemeente zich gaan aansluiten bij bestaande social media-netwerken in de stad. Dit vraagt om een cultuurverandering organisatiebreed. Hiervoor is een richtlijn opgesteld waarin staat wat de gemeente verwacht van haar medewerkers bij het gebruik van social media.

Een groot voordeel van deze werkwijze is dat zo veel meer jongeren worden bereikt. Ook om die reden wil de wethouder vanaf komende zomer Facebook inzetten als alternatief voor denhaag.nl.

 

Speelvoorziening wordt ontwikkeld met bewoners
Naast het bieden van vergezichten is de gemeente ook druk met enkele zeer concrete projecten via social media en (e)participatie. Zo kunnen buurtbewoners in Haagse Hout meedenken over het vernieuwen van een speeltuin in park Arendsdorp. Dit gaat via een zogenoemd moodboard, een digitaal prikbord waarop mensen kunnen brainstormen door het achterlaten van beelden en impressies.

 

App scholenwijzer
Een andere gemeentelijk initiatief op het gebied van social media is de app scholenwijzer. Deze app is een mobiele versie van de Scholenwijzer, die al langer beschikbaar is op
www.denhaag.nl. Bij de ontwikkeling van de app is vooral ook gekeken naar het mobiele gebruik. Zo kan gezocht worden in de nabijheid van de positie waar de gebruiker zich bevindt en kunnen scholen direct benaderd worden per telefoon of e-mail door op de betreffende link te drukken.
De app is nu beschikbaar voor iPhone en iPad. Binnenkort ook voor gebruikers van de Android-omgeving.