Gemeente wil skatepark op Malieveld

Wethouder Smits zal binnenkort weer met Staatsbosbeheer en de eigenaar van de poffertjeskraam op het Malieveld om de tafel gaan zitten over het geplande skatepark bij deze locatie. Hiermee komt de wethouder tegemoet aan een wens van de voltallige gemeenteraad. Ook  zal de wethouder naar een locatie zoeken voor een tijdelijke skateplaats die in 2005 in gebruik kan worden genomen. Dit omdat de aanleg van het geplande park op het Malieveld niet in 2005 zal kunnen worden afgerond.

Een ruime meerderheid van de raad steunde een motie van PvdA-er Van Nimwegen hiertoe. Op VVD, CDA en ChristenUnie-SGP na wil de raad dat het verbod op skaten op de Grotiusplaats daarvoor tijdelijk ongedaan wordt gemaakt. De wethouder gaat ervan uit dat dit niet nodig is als de tijdelijke skatebaan er op tijd komt.

Op de agenda van de raad donderdag 13 mei stonden de behandeling van het voorstel van het college voor de aanleg van een skatepark op het Malieveld en het aanpassen van de skatevoorziening in het Zuiderpark. De meeste fracties hadden grote bezwaren tegen het nieuwe voorstel om – in afwijking van hetgeen eerder gepland was – het skatepark op het Malieveld niet bij de poffertjeskraam aan te leggen, maar aan de kant van de Mesdagstraat. De locatie bij de pofferttjeskraam stuit op te veel bezwaren bij – de eigenaar van  het Malieveld – Staatsbosbeheer en de eigenaar van de poffertjeskraam, aldus het college.

Zo zou door het hoge grondwaterpeil op die plek hoge kosten voor de aanleg met zich meebrengen. De bomen in die omgeving zouden voor overlast van vallende bladeren zorgen. De eigenaar van de poffertjeskraam vreest onder meer voor overlast van de skaters, zoals met graffiti.

Een meerderheid van de raad wijst echter de bezwaren van de hand. Zij vindt daarentegen dat juist aan de nieuwe voorgestelde locatie grote bezwaren kleven, zoals een slechtere luchtkwaliteit door het drukke autoverkeer vlakbij en de grotere afstand tot het openbaar vervoer.