Gemeente wil kastanjes rooien in juliana van Stolberglaan

Vervanging zieke bomen te makkelijk oplossing voor het probleem
Bezuidenhout – Twaalf kastanjebomen aan de Juliana van Stolberglaan in Bezuidenhout Oost zijn ten dode opgeschreven. Voor die schijnbaar goedkope, korte termijn oplossing heeft de gemeente Den Haag gekozen, hoewel er ook een andere, meer structurele oplossingen denkbaar is. Het bedrijf dat de bomen onderzocht heeft adviseert: alle bomen rooien, de middenberm met de parkeerplaatsen herinrichten, een goed platschema maken en herbeplanting met een andere boomsoort.

Dat er in elk geval bomen moeten sneuvelen, staat als een paal boven water. Telkens als er een zware storm woedt, waaien takken op de onder de bomen geparkeerde auto’s. De inmiddels ingediende aanvraag voor de kapvergunning is gebaseerd op een onderzoeksrapport dat werd opgesteld door BSI Bomenservice BV.

Daaruit blijkt dat veel bomen er slecht aan toe zijn. Twaalf kastanjes zijn niet meer te redden, vijf hebben een voorspelde levensduur van iets over de drie jaar, vier kunnen nog tenminste vijf jaar mee en de overige tien houden het wellicht nog tien jaar vol. De bomen gedijen slecht in de bodem die verdicht is door het parkeren, het rijden van zware auto’s en de tijdelijke opslag van zware metalen. Zuurstofgebrek en een laag gehalte aan kalium, magnesium en direct opneembare stikstof belemmeren de ontwikkeling van de wortels. In deze beroerde omstandigheden zijn de bomen relatief zwak en snel afgeleefd, dus verouderen ze voor hun tijd. Insecten vreten de bast weg. De bomen zijn niet sterk genoeg om de schade te repareren. Het hout komt bloot te liggen met als gevolg dat de zadelzwam zijn slag kan slaan. Dat betekent het einde voor de boom.

Maar, zo stelt het onderzoeksrapport, de laan biedt goede perspectieven en voldoende ruimte om een nieuwe start te maken. Het adviseert de gemeente om een herinrichtingsplan op te stellen, dat tevens een gericht vervangingsplan omvat: een reconstructie van de middenberm en een zorgvuldige, vakkundige plantplaatsvoorbereiding. Dat heeft een groot voordeel voor de buurt: “Het aantal parkeerplaatsen zal hierbij eerder toe- dan afnemen, zonder dat dit de bomen zal schaden”, stelt het rapport. Een andere boomsoort dan de gewone paardekastanje en de dubbelbloemige rode paardekastanje die er nu staan, is noodzakelijk: “Een boomsoort die gedurende de zomermaanden onder warme, zeer droge omstandigheden toch goed kan overleven”, is de suggestie. “Een plataan, zilverbladige linde, amberboom, honingboom of valse christusdoorn.”

Ook het Wijkberaad Bezuidenhout was al met suggesties gekomen, stelt Koos van der Veen, voorzitter van de werkgroep Bezuidenhout Oost en lid van het Wijkberaad. “Wij hebben het idee geopperd om de Juliana van Stolberglaan te reconstrueren. Eerste optie is een smal middenpad tussen het Stuyvesantplein en de IJsclubweg. Dat houdt in dat op beide rijbanen tweezijdig kan worden geparkeerd. In de huidige middenberm heeft de gemeente wel parkeervakken aangebracht, maar daar houdt niemand zich aan. De zieke kastanjes zouden vervangen moeten worden door stevige bomen.” Een aantal bewoners was het niet eens met dit plan. Een alternatief: “De situatie van nu te handhaven, maar wel alle bomen kappen en vervangen door een steviger soort.” Van der Veen besluit: “We hebben de gemeente verzocht met een plan te komen en dat voor te leggen aan de bewoners.”

De gemeente heeft het verzoek van het Wijkberaad en de meeste aanbevelingen van BSI Boomservice terzijde geschoven en is van zins de gerooide bomen te vervangen door bomen van dezelfde soort.