Gemeente verbetert verkeerssituaties voor fietsers; meld situaties aan.

Kent u een situatie die verbeterd kan worden? Meld het de gemeente!
Kent u een knelpunt voor fietsers? Bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie of te weinig wachtruimte voor een verkeerslicht? Meld het de gemeente.
De gemeente pakt elk jaar een aantal gemelde onveilige verkeerssituaties voor fietsers (‘Fiets Onvriendelijke Situaties’) aan. Hierbij is de Haagse Fietsersbond al jaren nauw betrokken. Dit jaar worden in totaal meer dan 20 Fiets Onvriendelijke Situaties opgelost. In 2013 waren dat er 15. Denk daarbij aan een wachtplek bij een verkeerslicht verbreden of iets dat het fietspad blokkeert weghalen.  
Meld suggestie om verkeerssituaties te verbeteren
Graag ontvangt de gemeente ook uw suggesties. Moet u onnodig omfietsen, heeft u te weinig plek voor een verkeerslicht of ontstaan er gevaarlijke situaties voor fietsers? U kunt dit op 2 manieren melden:
– via het algemene telefoonnummer van de gemeente Den Haag: 14 070
– via het online meldpunt: meldpunt.fietsersbond.nl
Voorbeelden opgeloste knelpunten: Goudenregenplein en Kerkplein
Knelpunt: fietsers vanaf het Goudenregenplein in de richting Thomsonlaan staken schuin over. Dat gaf mede door de tramsporen gevaarlijke situaties. Oplossing: op het Goudenregenplein is een rood fietspad aangelegd dat duidelijk de gewenste richting voor fietsers aangeeft.
 
Situatie Goudenregenplein vóór aanpassing en situatie Goudenregenplein na aanpassing. Foto: Jurriaan Brobbel.

Knelpunt: fietsers die vanaf het Kerkplein rechtsaf de Torenstraat in fietsten, voelden zich niet veilig. Er was weinig ruimte tussen de tramrails en de stoeprand. De stenen werden glad bij regen en sneeuw. Oplossing: de bocht is verruimd. Hierdoor kunnen fietsers makkelijk rechtsaf slaan en hoeven niet over de tramrails. Ook is de bocht geasfalteerd met herkenbaar rood asfalt.
 
Situatie Kerkplein vóór aanpassing en situatie Kerkplein na aanpassing. Foto’s: Jurriaan Brobbel.