Gemeente stelt geld beschikbaar voor nieuwbouw Zandvlietcollege

Haagse scholen op de schop voor 50 miljoen euro
De gemeente Den Haag trekt in 2014 een bedrag van 50 miljoen euro uit voor onderwijshuisvesting. Van dat geld wordt 41 miljoen euro gebruikt voor onder andere nieuwbouw van zeven lesgebouwen en uitbreiding voor zes scholen voor basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs. 
Ook worden er zeven nieuwe gymnastiekzalen gebouwd. Daarnaast is er 9 miljoen euro beschikbaar voor groot onderhoud en aanpassingen aan bestaande les- en gymnastiekgebouwen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): “Ook in 2014 gaat de gemeente door het vernieuwen en verbeteren van schoolgebouwen. Een voorwaarde voor goed onderwijs is immers goede onderwijshuisvesting. De school van de toekomst bouwen we nu.”
Nieuwbouw voor 7 scholen
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. In 2014 is in nieuwbouw voorzien voor de volgende scholen; De Kleine Wereld op de locatie Van Ruysbroekstraat, de Cor Emousschool op de locatie Van Ruysbroekstraat, de Ds. W.E. den Hertogschool  aan de Luxemburgstraat, de Da Costaschool aan de Van der Spiegelstraat 23, het Zandvliet College aan de Bezuidenhoutseweg 40, de Tytylschool op de locatie Melis Stokelaan/ Vrederustlaan en de Eerste Nederlandse Buitenschool aan de Doorniksestraat 21.
Uitbreiding gepland op 5 scholen
Uitbreiding is voorzien voor basisschool Bohemen-Kijkduin aan het Daltonplantsoen 6, De Kleine Keizer aan de Loosduinse Uitleg 10, de Ds. D.J. Karresschool aan de Naarderstraat 170, de Willem de Zwijgerschool aan de Gentsestraat 124 en het Internationaal College Edith Stein aan het Louis Couperusplein 33. Basisschool De Vlieger krijgt een tweede speellokaal aan de Frits Diepenlaan 43. Voor onder meer groot onderhoud en aanpassingen aan bestaande schoolgebouwen, de aanschaf van onderwijsleerpakketten en meubilair en de huur van sportterreinen voor gymnastiekonderwijs wordt in 2013 circa  9 miljoen euro uitgetrokken.