Gemeente ontwikkelt app voor jongeren over faciliteiten en activiteiten in de stad

De gemeente Den Haag gaat een app ontwikkelen waarmee jongeren in een opslag kunnen zien welke faciliteiten en activiteiten de gemeente aan jongeren biedt. Hiermee neemt het College van B&W een suggestie van de jongerenambassadeurs over die zij tijdens de inspraakronde bij de nota Jeugd en Gezin hebben gedaan. Het College is enthousiast over de betrokkenheid van de jeugdambassadeurs bij het jeugdbeleid en de creatieve suggesties die zij hebben gedaan.

Dit schrijft wethouder Karsten Klein van Jeugd, Welzijn en Sport in een brief aan de gemeenteraad.

De wethouder kondigt in de brief verder aan dat de gemeente de forse bezuiniging door het Rijk op het Jongeren Interventieteam (JIT) zal opvangen. Hiervoor is de komende twee jaar € 1,7 miljoen per jaar beschikbaar. Volgens de wethouder zou de bezuiniging verstrekkende – en onverantwoorde – gevolgen hebben voor de hulp aan kwetsbare jongeren. Nu is de hulp en ondersteuning in ieder geval voor de komende twee jaar gegarandeerd. Over twee jaar zal de jeugdzorg gedecentraliseerd worden en komt de verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen.