Gemeente Den Haag stelt hoge eisen aan stembureauleden

Er was landelijk nogal wat kritiek op de gang van zaken in de stembureaus tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Ook in het Bezuidenhout Nieuws werden kritische kanttekeningen gemaakt, door een stembureaulid dat op het stadsdeelkantoor met verbazing ondervond hoe een stemming anno 2010 wordt georganiseerd. Om de komende Tweede-Kamerverkiezing op 9 juni vlekkeloos te laten verlopen heeft de gemeente Den Haag een aantal verstrekkende maatregelen genomen. Zo worden er nu eisen gesteld aan stembureauleden en is hun medewerking niet vrijblijvend. Ze zullen een ‘aanmeldingsovereenkomst’ moeten tekenen.


Voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van een stembureau zullen minimaal een MBO+ werk- en denkniveau, leidinggevende capaciteiten, cijfermatig inzicht, en organisatievermogen moeten hebben. Bovendien moeten ze representatief zijn en de instructiebijeenkomst hebben bijgewoond. Ook van gewone stembureauleden wordt een MBO werk- en denkniveau gevraagd.


Een andere maatregel is dat de functie van voorzitter niet meer gedeeld wordt door twee personen, elk een dagdeel. Die ene voorzitter is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken. Hij krijgt vanaf 16.00 uur steun van een ambtenaar, die helpt bij het tellen en het opmaken van het proces-verbaal (waarin de uitslag en het verloop van het stemproces worden genoteerd).


Over veranderingen van de organisatie op de stembureaus zijn geen mededelingen gedaan. Ook niet over de wijze waarop de stembiljetten geteld moeten worden. Op vragen daarover werd door het Bureau Verkiezingen van de gemeente niet gereageerd.