Gemeente Den Haag opent subsidieregister

Voortaan in een oogopslag helder wie subsidie ontvangt en hoeveel Gemeente zet subsidies op denhaag.nl. Hagenaars kunnen vanaf deze week in één oogopslag zien hoeveel subsidie de gemeente toekent en aan wie. Dit staat in een register met subsidiebeschikkingen op www.denhaag.nl/subsidie.

Op dit moment staan de subsidies in het register die zijn toegekend op basis van de regeling ‘leefbaarheid en bewonersparticipatie’. Dat zijn er ruim vijfhonderd . Na de zomer voegt de gemeente ook de gegevens van andere regelingen aan het register toe.

De subsidieregeling leefbaarheid en bewonersparticipatie is in 2011 in het leven geroepen ter vervanging van een groot aantal kleine subsidieregelingen. Door middel van deze regeling ondersteunt de gemeente kleinschalige initiatieven van bewoners en buurtverenigingen.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening, D66): “Als we betrokkenheid van Hagenaars vragen, moeten we daar openheid tegenover stellen. Transparant zijn over toekenning van subsidies hoort daarbij.”

Het register wordt elke drie maanden bijgewerkt.