Gemeente Den Haag geeft voorrang aan de bouw van nieuwe kantoorgebouwen in het Beatrixkwartier!

Uit de nieuwe gemeentelijke kantorenstrategie blijkt dat de gemeente Den Haag de komende twintig jaar voorrang geeft aan de bouw van nieuwe kantoorgebouwen in het Beatrixkwartier en in de omgeving van de treinstations CS en HS. De focus ligt op kantoren voor zakelijke dienstverlening, overheden en internationale bedrijven. Het aanbod moet daarbij nauw aansluiten bij de vraag van de gebruiker.

“We ontwikkelen kantoren waaraan ondernemers behoefte hebben. En niet om ze leeg te laten staan. Met goede kantoorruimte trekken we bedrijvigheid aan die van levensbelang is voor Den Haag”, aldus wethouder Kool. De locaties Binckhorst, de Rivierenbuurt en de Vliet/A4-zone volgen later in de planning. Door prioriteiten te stellen wordt volgens hem voorkomen dat er te veel tegelijk wordt ontwikkeld. Tevens zorgt dit ervoor dat Den Haag, en daarmee het Beatrixkwartier, ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor beleggers en ontwikkelaars.*

*bron: PropertyNL