Geef uw mening over de parkeervergunning voor bezoekers

Wilt u deelnemen aan de online vragenlijst over de parkeervergunning voor bezoekers? U kunt tot 20 oktober 2012 deelnemen aan dit onderzoek. Uw mening telt!

In opdracht van de gemeente Den Haag voert de Erasmus Universiteit een onderzoek uit naar de parkeervergunning voor bezoekers in de gemeente Den Haag. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de effectiviteit en het gebruik van de vergunning. Daarom is uw mening over de belangrijk.

Vul de vragenlijst in
Onderdeel van dit onderzoek is een online vragenlijst onder houders van de deze parkeervergunning. De vragen gaan over het aantal uren dat u tegoed heeft, de manier van aan- en afmelden en andere onderdelen om de vergunning gebruikersvriendelijker te maken. Voor dit onderzoek wordt 1 op de 10 vergunninghouders benaderd. Geef uw mening en vul de vragenlijst in.