Gaan de jonge vluchtelingen naar school/kinderdagopvang in de wijk ?

De kinderopvang is intern op locatie geregeld.
De kinderen gaan pas naar school als zij niet meer in een tijdelijke opvanglocatie verblijven. Er zijn wel speciale faciliteiten ingericht voor kinderen.